Siudak Hydroizolacje

 • Iniekcja Ciśnieniowa i Niskociśnieniowa

Podstawowe obszary stosowania iniekcji

W większości przypadków występowania wilgoci w budynkach jest całkowity lub częściowy brak hydroizolacji. Przyczynia się to do przenikanie wody przez strukturę muru i podciągania wilgocii:. By temu zapobiec wykonujemy wtórną izolacje poziomą metodą iniekcji, która jest jedną ze składowych prac renowacyjnych. Jej zadaniem jest wytworzenie wewnątrz muru bariery, która odetnie kapilarny transport wilgoci, zablokuje możliwość przenikanie wilgoci w partie muru znajdujące się powyżej przepony poziomej.

 

Pragniemy przedstawić kilka argumentów i przykładów oraz zagrożeń jakie niesie mieszkanie w zawilgoconym i zagrzybionym mieszkaniu.

 

Zaatakowane grzybem ściany nie dość, że straszą to jeszcze bywają szkodliwe. Wilgotne mury są zagrożeniem dla ludzi i zwierząt, a także dla zgromadzonych w nich rzeczy i przedmiotów. Zarodniki grzybni mogą bowiem powodować alergie, choroby dróg oddechowych, układu krążenia. Wykwity na murach, tworzenie się grzyba domowego na stałe obniżają trwałość budynku.


Duża część wszystkich szkód w budynkach powstaje pod wpływem wilgoci. Wieloma metodami próbujemy zaradzić temu złemu stanowi, często bezskutecznie.


Problem tkwi w środku murów i tam trzeba pozbyć się wilgoci by wyeliminować problem. Nie wystarczy spryskać ściany środkiem na grzyba. Jest to rozwiązanie krótkotrwałe i nie efektywne. Ze względu na wysoką wilgotność powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, wymagają one stale zwiększających się kosztów utrzymania.

Siudak Hydroizolacje

Odtworzenie izolacji poziomej i pionowej gwarantuje:

 • Odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej.
 • Poprawę mikroklimatu budynku.
 • Zmniejszenie strat cieplnych nawet do 70%.
 • Wyklucza cykliczne remonty i naprawy murów, tynków i powłok malarskich.

Mam nadzieje, że przybliżyłem problem i pokazałem, jakie zagrożenie niesie zawilgocone i zagrzybione mieszkanie, a także, dlaczego izolacja ścian i osuszenie murów jest takie ważne. Myślę, że odpowiedź jest prosta, a mianowicie wystarczy zrobić tylko jeden krok, by mieszkać w suchym i komfortowym mieszkaniu.

Iniekcje w budownictwie

Przykład materiałów i technologii wykonania przepon

Siudak Hydroizolacje

Gotowe preparaty iniekcyjne.

Stosujemy:


Do odtwarzania izolacji poziomej stosujemy Iniekcje niskociśnieniowe-bezciśnieniowe, kremy iniekcyjne, żele używamy w każdym przypadku, gdzie konieczne jest zlikwidowanie efektu podciągania wilgoci wykonujemy przepony poziome – pionowe. Iniekcje mogą być stosowane do wykonywania izolacji w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią.

 

 

Właściwości:

 • gotowe do użycia,
 • bezrozpuszczalnikowe,
 • o podwójnym działaniu: hydrofobizującym i zawężającym kapilary w murze,
 • dyfuzyjne.

Siudak Hydroizolacje

Koncentraty iniekcyjne do wtórnego wykonywania izolacji

Stosujemy:


Wodorozcieńczalne preparaty na bazie krzemianów do (odtwarzanie izolacji poziomej-pionowej) oraz impregnacji powierzchniowej ścian. Są to preparat do wykonania przepony chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Stosowane są również jako powierzchniowe środki impregnujące materiały budowlane również do bezwykopowego odtwarzania zewnętrznej izolacji pionowej murów fundamentowych metodą Iniekcji Kurtynowej-Strukturalnej Powierzchniowej.

 

Właściwości:

 • produkty skoncentrowane,
 • wysoce wydajne,
 • wodorozcieńczalne z długim okresem przydatności do użycia,
 • hydrofobizujące,
 • bezrozpuszczalnikowe,
 • silnie penetrujące,
 • zapobiegają kapilarnemu podciąganiu,
 • można stosować do 95% wilgotności muru.

 

Preparaty oparte na związkach krzemu, wykorzystujemy do wykonywania Iniekcji chemicznej: jest to jedna z metod używana przez nas do odtwarzania izolacji poziomej i pionowej. Której celem jest wytworzenie w przegrodzie przepony blokującej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w krótkim okresie, w strefie przemarzania nad wykonaną izolacją, wilgotności murów dla normalnych warunków eksploatacyjnych. Zalecana, do ścian w których wilgotność przed wykonaniem prac osiąga wartość do 95%. Dzięki niskiej lepkości hydrofobizuję podłoże, a w wyniku reakcji chemicznej zawęża kapilary i budynek zaczyna obsychać. Cykl schnięcia może potrwać nawet do paru do kilkunastu miesięcy od wykonania. Uzależnione jest to do wielu czynników i stopnia zawilgocenia ściany, takich jak wilgotność powietrza, a także sprawnie działającej wentylacji, ogrzewania, oraz grubości muru itp. Jest w pełni skuteczną metodą bezinwazyjnego osuszania budynków  stosowana w całej Europie, m.in. do renowacji i konserwacji zabytków, jak i wtórnej izolacji poziomej bez naruszania statyki i struktury budynku. Technologia jest w pełni ekologiczna.

 

Do odtwarzania hydroizolacji stosujemy również Iniekcje Krystaliczne, to technologia iniekcyjna przeznaczona  do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Tą izolację można wykonać od wnętrza budynku bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych

Siudak Hydroizolacje

Izolacja pozioma wykonana metodą iniekcji

Iniekcja niskociśnieniowa odtwarzająca izolację poziomą w starym zabytkowym budynku.

 

Odtworzenie przepony poziomej przeciwwilgociowej w murze z cegły metodą iniekcji ciśnieniowej.

 

Iniekcja niskociśnieniowa odtwarzająca izolację poziomą muru z cegły.

Siudak Hydroizolacje

Izolacja pionowa - Kurtynowa i strukturalna

Bezwykopowe odtwarzanie izolacji zewnętrznej pionowej ściany metodą iniekcji strukturalnej.

 

Odtworzenie izolacji pionowej i poziomej w piwnicy metodą iniekcji strukturalnej powierzchniowej bez odkopywania murów fundamentowych w starym budynku

 

Hydroizolacja pozioma i pionowa w piwnicy metodą iniekcji kurtynowej strukturalnej .

Iniekcja ciśnieniowa

Uszczelniająca pęknięcia i tamująca aktywne przecieki

Stosujemy:


Iniekcja Ciśnieniowa Żywicą Poliuretanową. Uszczelnienie przejścia wody w strefy dylatacji pomiędzy fundamentem i ścianą fundamentową.Odtworzenie izolacji poziomej w piwnicy metoda Iniekcji Ciśnieniowej Żywicą Poliuretanową.Do uszczelniania aktywnych przecieków wskazana jest iniekcja ciśnieniowa. Substancję uszczelniającą wtłaczamy pod ciśnieniem w rząd otworów. Podczas iniekcji uszczelniane są nie tylko przecieki widoczne, ale również następuje wypełnienie rys i pęknieć niewidocznych od zewnątrz. W przypadku, gdy konieczne jest szczelne wypełnienie rys i uszkodzeń elementów betonowych używamy żywice epoksydowe, których wytrzymałość jest większa niż zwykłych betonów. Natomiast tam, gdzie musi być zapewniona szczelność, stosujemy elastyczne żywice poliuretanowe. Iniekcje kurtynowe i strukturalne bezwykopowe stosujemy do odtworzenia i wytworzenia ciągłej izolacji po zewnętrznej stronie muru, przez wykonanie odwiertów od wewnątrz budynku i wtłoczeniu przez specjalnie ukształtowane iniektory, które umożliwiają wypływ żywicy-żelu w kierunku wytwarzania przepony powłokowej. Iniekcje są nie zastąpione, tam, gdzie nie można odkopać fundamentów lub jest to nie opłacalne ekonomicznie. Do iniekcji stosujemy: żywice poliuretanowe — epoksydowe i żele akrylowe.

Siudak Hydroizolacje

Przykłady wykonania iniekcji w budownictwie

Iniekcja ciśnieniowa sklepienia ceglanego uszczelniająca i spajająca pęknięcia muru     Odtworzenie izolacji pionowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły pełnej

Siudak Hydroizolacje

Iniekcja uszczelniająca mokre rysy konstrukcji: naprawa pęknięć

Przykład wykonani iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej przecieki

 • Montaż iniektorów
 • Żywica iniekcyjna
 • Pompa ciśnieniowa do 250 bar

Siudak Hydroizolacje

Iniekcja ciśnieniowa przecieków

Przykład wykonani iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej aktywne przecieki żywicą pęczniejącą

 • Montaż iniektorów
 • Żywica iniekcyjna
 • Pompa ciśnieniowa do 250 bar

Tamowanie intensywnych przecieków stosujemy żywice iniekcyjną o właściwościach pieniących do uszczelniania przeciekających rys i spoin w betonie i murze. Następnie elastyczną, poliuretanową żywice iniekcyjną do trwałego i elastycznego uszczelniania rys, spoin i pustek w betonie i murze, a także do uszczelniania przerw roboczych w betonowaniu przy pomocy węży iniekcyjnych,

Siudak Hydroizolacje

Uszczelnienie połączeń na styku ławy ze ścianą fundamentową

Przykład wykonani iniekcji ciśnieniowej uszczelniającej strefę dylatacji w pachwinie pomiędzy ławą fundamentową i ścina

 • Montaż iniektorów
 • Żywica iniekcyjna
 • Pompa ciśnieniowa do 250 bar

Otwory pod iniektory wiercimy w ścianie fundamentowej w ten sposób, by przeciąć styk roboczy ściany i płyty fundamentowej w połowie grubości ściany pozwoli to na równomierne rozprowadzenie żywicy i pełne uszczelnienie z płytą fundamentową.

Iniekcje w starym i zabytkowym budownictwie wykonujemy

w różnych materiałach użytych do wznoszenia budowli:

 

bloczek, cegła, kamień, piaskowiec oraz murów mieszanych ceglan-kamiennych itp.

Jesteśmy, do Państwa dyspozycji, fachowo doradzimy,

w mniej lub bardziej skomplikowanych projektach.

 

Zadzwoń lub napisz, do nas pomożemy. 

Wykonujemy zlecenia na terenie całej Polski.