Siudak Hydroizolacje

 • Izolacje w technologii Schomburg

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Warunkiem skutecznego i trwałego zabezpieczenia budynku przed wodą jest staranne wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z zachowaniem szczelności powłok. Izolacja pionowa i pozioma należy do jednej z najważniejszych w budynku. Dlatego, aby była skuteczna i niezawodna na długie lata przed jej wykonaniem trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które działają na budynek i fundamenty.

 

Siudak Hydroizolacje

RODZAJE WÓD DZIAŁAJĄCYCH NA BUDYNEK:

 

 

WODA

BEZCIŚNIENIOWA 

(nie wywierająca parcia statycznego)

 

WILGOĆ

GRUNTOWA

 

WODA

CIŚNIENIOWA 

(wywierająca parcie statyczne)

Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie budowli przed wodą jest wykonanie podczas budowy, skutecznych i trwałych systemowych zabezpieczeń przeciwwodnych. Typowym obszarem zastosowania takich izolacji są ściany fundamentowe mające kontakt z gruntem. Jednym z bardzo skutecznych rozwiązań jest wykonanie grubopowłokowej hydroizolacji bitumiczno-polimerowej oraz specjalnych preparatach gruntujących i zapraw mineralnych (drobnoziarnistych) uszczelniających. Zabezpieczenia przeciwwodne mają szczególnie duże znaczenie między innymi w piwnicach o wysokim standardzie użytkowania-gdzie znajdują się pomieszczenia socjalne, archiwa czy lokale gastronomiczne i coraz częściej pomieszczenie mieszkalne. Nakłady poniesione na niezawodną nowoczesną izolacje są wielokrotnie mniejsze od kosztów remontów, które w przypadku stosowania tanich tradycyjnych metod mogą być nieskuteczne i już w kilka miesięcy po zakończeniu budowy mogą pojawić się problemy z wilgocią.

 

Systemy hydroizolacji obejmują wiele rozwiązań technologicznych odpowiednich w różnym stopniu do obciążenia i ciśnienia wody na budynek. Do wykonania izolacji stosujemy kilkadziesiąt produktów: impregnatów krzemianowych i silikonowych, zapraw uszczelniających, mas bitumicznych, specjalnych zapraw tynkarskich (renowacyjnych) żywic iniekcyjnych. Technologie te można stosować podczas wykonywania izolacji poziomych i pionowych w budowanych i nowych istniejących już budynkach, jak i podczas prac remontowych, przy odtwarzaniu izolacji w starym budownictwie.


W celu zwiększenia zakresu plastyczności powłoki izolacyjnej modyfikuje się masę bitumu za pomocą określonych rodzajów polimerów (głównie kauczuku syntetycznego). Masy takie wykazują objaw sprężystego zachowania (są gumo podobne) nawet w niskich temperaturach i są odporne na procesy starzenia.

Najskuteczniejszym sposobem w sprostaniu tym wymogom jest zastosowanie jednoskładnikowej lub dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej.

(COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K) I (COMBIFLEX-AB2, COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-DS)
SĄ MASAMI IZOLACYJNYMI O NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCIACH:

 • mostkują rysy i pęknięcia w uszczelnianym podłożu do 5 mmIZOLACJA BITUMICZNA FUNDAMENTÓW - PRZYKŁAD REALIZACJI MASĄ BITUMICZNĄ COMBIFLEX-AB2
 • są odporne na ciśnienie wody do 0.7 MPA
 • tworzą bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną
 • służą do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych
 • natychmiast odporne na deszcz
 • szybkowiążące
 • zasypanie wykopu możliwe już po 24 godzinach
 • ekologiczne
 • do stosowania bez gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach
 • trwale elastyczne nawet przy niskich temperaturach, nie pękają, nie kruszą się
 • cechują się dużą wytrzymałością na rozciąganie i starzenie izolacji

 

Odtworzenie izolacji pionowej fundamentów, masami mineralnymi AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M Plus Uszczelnienia budowlane AQUAFIN-1K jest to jednoskładnikowa, uelastyczniona masa izolacyjna bezszwowa stosowana do uszczelniania przeciwwilgociowego i przeciwwodnego, do uszczelniania budowli inżynieryjnych wysokościowych i podziemnych oraz konstrukcji betonowych i murowych. Stosowana zarówno wewnątrz, jak  i na zewnątrz budowli, na starych i nowych podłożach. AQUAFIN-1K aplikuje się po skuciu zagrzybionych i zasolonych tynków, celem uszczelnienia murów przed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej, co zapobiega wyciekaniu płynu przez spoiny i pęknięcia. Taki zabieg powoduje, że cały płyn iniekcyjny pozostaje wewnątrz ściany i daje gwarancje, że wniknie w całą strukturę muru tworząc szczelną izolację ostatecznie zamykając kapilary. AQUAFIN-1K FLEX jest to bezszwowa i bezspoinowa, mostująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca. Do stosowania na wszystkich podłożach w budownictwie, wiążąca hydraulicznie mokre podłoża bez wstępnego gruntowania. Ponadto jest dyfuzyjna, odporna na mróz i promieniowanie UV oraz na starzenie. AQUAFIN-2K/M jest to  dwuskładnikowa uelastyczniona zaprawa uszczelniająca, bezszwowa i bezspoinowa, mostująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca. Do stosowania na wszystkich podłożach w budownictwie, wiążąca hydraulicznie mokre podłoża bez wstępnego gruntowania. Ponadto jest dyfuzyjna, odporna na mróz i promieniowanie UV oraz na starzenie. Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną. W miejscu wklejenia taśm izolacyjnych w zaprawy izolacyjne (AQUAFIN-1K i AQUAFIN-2K/M) na styku posadzki ze ścianą może występować miejscowa kondensacja pary wodnej, która ustępuje po całkowitym wyschnięciu izolacji. Najczęściej ma to miejsce w pomieszczeniach ze słabą cyrkulacją powietrza (piwnice, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia bez okien) i jest wynikiem najgrubszej warstwy izolacji. Miejsca te najdłużej schną i są najzimniejszymi w pomieszczeniu, co daje efekt kondensacji powierzchniowej pary wodnej (skraplania wody).

Siudak Hydroizolacje

PRZYKŁAD WYKONANIA IZOLACJI (TZW. WANNY WEWNĘTRZNEJ) ZAPRAWAMI MINERALNYMI USZCZELNIAJĄCYMI (AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M)

Hydroizolacja wewnętrzna masami mineralnymi (szlam izolujące).: Wykonanie wtórnej izolacji przyziemnej części budynku od zewnątrz nie jest możliwe np.: w przypadku zabudowy szeregowej, bliźniaczej lub innych obszarów gęsto zabudowanych, konieczności zajęcia pasa ruchu i związanych z tym kosztów, niewystarczającej stabilności konstrukcji budynku, która mogłaby zostać naruszona w wyniku odsłonięcia ścian fundamentowych. itp.

 

     

AQUAFIN-1K:

Sztywna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca

 • Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
 • Idealna do uszczelniania budowli inżynieryjnych, wysokościowych i podziemnych oraz konstrukcji betonowych i murowych.
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach.
 • Skuteczna także przy ciśnieniu negatywnym.
 • Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną.
 • Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004.
 • Certyfikat ITB 0055/Z.

Dwuskładnikowa, elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca do uszczelniania ścian i posadzek piwnic oraz innych elementów budowli w obszarze gruntu, np. betonowych, murowanych itp. przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej i naporowej (w przypadku odpowiedniej konstrukcji), jak również uszczelnianie poziome murów oraz uszczelnianie zazielenionych stropów garaży podziemnych.

 

AQUAFIN-2K/M Plus

 • Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
 • Do stosowania na wszystkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
 • Wiążąca hydrauliczne
 • Łatwa w stosowaniu
 • Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
 • Wiąże z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania
 • Dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i UV
 • Nie przepuszcza wody do ciśnienia 7 bar
 • Odporna na działanie gnojowicy
 • Odporna na działanie wody agresywnej zgodne z DIN
 • Uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych

 

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i tarasach, basenach i otoczeniu basenów. W miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-2000-S.

Siudak Hydroizolacje

PRZYKŁAD WYKONANIA IZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ FUNDAMENTÓW I ŚCIAN ZAPRAWAMI MINERALNYMI (AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M)

Izolacja pionowa przeciwwodna fundamentów, masami mineralnymi AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M Plus. Odtworzenie Izolacji pionowej przeciwwodnej fundamentów, masami mineralnymi AQUAFIN-1K I AQUAFIN-2K/M Plus

 

     

Siudak Hydroizolacje

ZASTOSOWANIE HYDROIZOLACJI GWARANTUJE

 

 

Odcięcie podciągania
wody gruntowej.

 

Zmniejszenie
strat cieplnych
nawet do 70%.

 

Poprawę
mikroklimatu budynku.

 

Wyklucza cykliczne
remonty i naprawy
murów, tynków
i powłok malarskich.

TYNKI I MATERIAŁY RENOWACYJNE

ESCO-FLUAT jest to roztwór gruntujący przekształcający szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne. Do stosowania na stare mury po skuciu zniszczonych tynków. Zalecany szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.

 

Tynki Renowacyjne THERMOPAL-GP 11, THERMOPAL-SR 44 oraz THERMOPAL-SR 22 stosowane są jedno- lub wielowarstwowo w zależności od stopnia zasolenia murów. Na skutek swych właściwości wchłaniają wilgoć znajdującą się w murze i oddają ją do otoczenia pod postacią pary wodnej jednocześnie magazynując w sobie, w postaci skrystalizowanej, szkodliwe sole. Strefa odparowania przesunięta jest tu do wnętrza tynku, co nie dopuszcza do powstawania wykwitów na powierzchni. Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego nie powodując jego uszkodzeń.Szpachla trasowo-wapienna THERMOPAL-FS 33 pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni tynku.

 

To tylko przykładowa technologia stosowana przez naszą firmę.

Jesteśmy, do Państwa dyspozycji, fachowo doradzimy,

w mniej lub bardziej skomplikowanych projektach.

 

Zadzwoń lub napisz, do nas pomożemy. 

Wykonujemy zlecenia na terenie całej Polski.